Prislista 2023

Villa & fritidshus

 • A-ritningar plan, fasad och sektion: 13 500kr
 • Ändringsomgångsomgång inkl digitalt möte: från 5 400kr
 • Situationsplan med husplacering: 2 700kr
 • Markplaneringsritning: från 2 700kr
 • Konstruktionsritningar grund standard platta på mark: 5 400kr
 • Konstruktionsritningar grund pålad platta: 10 800kr
 • Konstruktionsritning byggstomme: 10 800kr
 • Brandskyddsbeskrivning: 3 600kr
 • Fuktskyddsbesiktning: 3 600kr
 • Kontrollplan: 3 600kr
 • Energibalansberäkning: 2 700kr

Garage, carport & förråd

 • A-ritningar plan, fasad och sektion: 5 400kr
 • Ändringsomgångomgång inkl digitalt möte: från 2 700kr
 • Situationsplan med husplacering: 2 700kr
 • Markplaneringsritning: från 2 700kr
 • Konstruktionsritningar grund standard platta på mark: 5 400kr
 • Konstruktionsritningar grund pålad platta: 5 400kr
 • Konstruktionsritning byggstomme: 5 400kr
 • Brandskyddsbeskrivning: 1 350kr
 • Fuktskyddsbesiktning: 1 350kr
 • Kontrollplan: 2 700kr