Villa 4915

Husmodell tvåplan

Villa 4915

Fastigheten avstyckades från en större fastighet ganska centralt i en medelstor stad och fick en väldigt speciell byggrätt med ett smalt parti i mitten av tomten. För att kunna bygga i den storlek som byggherren önskade var man tvungna att maximera ytan därav blev utformningen lite ovanlig med långa diagonala väggar. Balkong och utdraget tak som hålls upp av två stora pelare mot tomten och sydöst förstärker husets karaktä

Fakta

Byggarea: 121 kvm
Boarea: 88 kvm + 88 kvm
Antal rum: 6 + 1 WC + 1 badrum

Planlösning

Fasad